گزارش نشست مشترک سه جانبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران مورخ 95/8/3

گزارش نشست مشترک سه جانبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران مورخ 95/8/3

     نشست مشترک سه جانبه نمایندگانی از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با موضوع" تبیین و تشریح نقش نظام فنی و اجرایی کشور در توسعه صنعت احداث"، روز دوشنبه مورخ 95/8/3 در محل هتل بزرگ تهران برگزار گردید.

     در این نشست موضوعات مهم و اساسی حوزه نظام فنی و اجرایی کشور مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید بمنظور ایجاد نگاه و رویکرد مشترک در بین اصلی ترین بخشهای مرتبط با موضوع، این نشست ها بصورت     دوره ای برگزار گردد.