تاریخچه کانون سراسری

«با كانون سراسري پیمانکاران عمرانی ايران بيشتر آشنا شويم» 

 

كانون سراسري پیمانکاران عمرانی ایران در تاریخ 1378/11/18 به شماره 504 در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيده است.این کانون با عضویت 31 انجمن شرکتهای ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی استان های سراسر کشور تشکیل گردیده و هم اکنون  نماینده ی قانونی بالغ بر 25000 شرکت پیمانکار عضو انجمن های استانی سراسر کشور می باشد.

کانون سراسری به عنوان مرجعی معتمد برای آبادانی کشور مأموریت دارد تا با هم افزایی توان ها و روحیه ای تعامل پذیر با ارتقای سطح دانش فنی، تکنولوژیکی، مدیریتی و کیفی اعضای صنف آبادگر ضمن رعایت و حفظ حرمت و کرامت انسانی برای ساختن ایرانی آباد و جهانی پایدار گام هایی مؤثر بردارد.

کانون سراسری با ارتقای نقش خود در جهت نیل به اهداف اساسنامه ای در راستای توسعه ی پایدار با ایجاد تعامل بیشتر و تقویت ارتباط مؤثر با عوامل مرتبط و ذینفع در عمران و آبادانی کشور با آموزش و اشاعه ی فرهنگ کار تیمی و فعالیت های استراتژی محور به منظور دستیابی به جایگاه واقعی و قانونی خود و اعضاء در سطوح ملی و منطقه ای فعالیت نموده تا بتواند با حضور مؤثر در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری به رسالت حقیقی خود جامه عمل بپوشاند.

کانون سراسری از طریق هماهنگ ساختن کوشش ها و فعالیت های انجمن های عضو و ایجاد زمینه های مطلوب برای همکاری و تبادل نظر و انتقال تجربیات و تجمیع امکانات و ظرفیت های انجمن های استان های سراسر کشور در جهت اعتلای کمی و کیفی در امر سازندگی و آبادانی کشور تلاش نموده و با همکاری سایر تشکل های بخش خصوصی و مسئولین مرتبط بخش دولتی در راستای تحقق اهداف اقدام    می نماید. این کانون در حال حاضر یکی از اعضای فعال و تأثیرگذار "شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور" و عضو "نهاد تعامل" است که از نمایندگان 16 تشکل بخش خصوصی، معاونان و مدیران کل بخش فنی و اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل شده و بصورت رسمی براساس تفاهم نامه فی مابین نسبت به ایجاد زبان و نگاهی مشترک بین دولت و نهادهای مدنی و ایجاد وفاق بین دست اندرکاران طرح های توسعه برای افزایش بهره وری از توانمندی های فنی و تخصصی جامعه در راستای توسعه ی پایدار کشور اقدام می نمایند.

کانون سراسری دارای دو شورای مهم مشورتی به نام های "شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره ی انجمن های عضو کانون سراسری" و "شورای ادواری" می باشد که به صورت سنتی حتی قبل از تشکیل کانون سراسری هماهنگی های لازم را بین انجمن های عضو فراهم می نموده در جلسات شورای ادواری علاوه بر 31 انجمن عضو رسمی کانون سراسری از تشکل های دیگر از جمله انجمن شرکتهای ساختمانی و انجمن شرکتهای پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، انجمن شرکتهای راهسازی ایران و شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور جهت حضور دعوت بعمل می آید. جلسات شوراهای مذکور حدوداً هر 45 روز یکبار و به تناوب تشکیل می گردد. لازم به ذکر است که مسائل داخلی استان ها توسط انجمن های استانی پیگیری شده و مواردی که نیاز به پیگیری و هماهنگی در سطح کشور و در مرکز را داشته باشد پس از طرح و بررسی در جلسات شوراهای “ادواری” و “دبیران و رؤسا” توسط هیأت مدیره ی کانون سراسری پیگیری و حل و فصل می گردد.

کانون سراسری در حال حاضر دارای 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل هیأت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشد که همگی بصورت افتخاری وظایف محوله را انجام می دهند.

 

 هيأت مديره و بازرسان كانون سراسري پیمانکاران عمرانی ايران

تاریخچه